Når du flytter din fysiske butik online, får du en masse nye muligheder.

 

Blandt andet kan du udvide din kundekreds og holde åbent døgnet rundt, ligesom du får adgang til en lang række nye værktøjer til markedsføring af dine produkter. 

I denne e-bog får du 6 enkle råd, som på en overskuelig måde hjælper dig med at flytte din fysiske butik over på internettet.

Du lærer blandt andet, hvordan du:

  • Giver dine kunder en god købsoplevelse
  • Gør det let for dine kunder at betale
  • Administrerer din webshop og holder styr på lageret
  • Markedsfører din webshop og får flere kunder

Vi håber, at e-bogen giver dig mod på at tage springet fra fysisk butik til webshop.

God læselyst.

Download E-BOGEN: Fra offline til online

Udfyld formularen og få adgang til rapporten med det samme. Du tilmelder dig samtidig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.